ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวนประชากร สิ้นปี 65 เช็กเลย! จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด

ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวนประชากร สิ้นปี 65 เช็กเลย! จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด

25/01 0 By admin


ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เผยจังหวัดไหนมากสุดและน้อยสุด

วันนี้ (24 ม.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน

ซึ่งเมื่อแยกเป็นรายจังหวัด จะพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ขอนแก่น
 3. ชลบุรี
 4. ชัยภูมิ
 5. เชียงราย
 6. เชียงใหม่
 7. นครราชสีมา
 8. นครศรีธรรมราช
 9. นครสวรรค์
 10. นนทบุรี
 11. บุรีรัมย์
 12. ปทุมธานี
 13. ร้อยเอ็ด
 14. ศรีสะเกษ
 15. สกลนคร
 16. สงขลา
 17. สมุทรปราการ
 18. สุราษฎร์ธานี
 19. สุรินทร์
 20. อุดรธานี
 21. อุบลราชธานีзагрузка...